USD
EURO
ALTIN

Bilgi Okuryazarlığının Önemi

Bilgi Okuryazarlığının Önemi   Bilgi okuryazarlığı Bilgi okuryazarlığı, bilgi problemlerini çözme becerisidir Bilgi okuryazarlığı, bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisidir Bilgi okuryazarı birey, problem çözmek ve karar vermek için gereksinim duyulan bilgiyi bulma ve kullanma gibi becerilere sahip olan bireydir.   Bilgi okuryazarı bireyin özellikleri Doğru ve […]

Bilgi Okuryazarlığının Önemi

Bilgi Okuryazarlığının Önemi

 

Bilgi okuryazarlığı

 • Bilgi okuryazarlığı, bilgi problemlerini çözme becerisidir
 • Bilgi okuryazarlığı, bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisidir
 • Bilgi okuryazarı birey, problem çözmek ve karar vermek için gereksinim duyulan bilgiyi bulma ve kullanma gibi becerilere sahip olan bireydir.

 

Bilgi okuryazarı bireyin özellikleri

 • Doğru ve yeterli bilginin karar vermedeki önemini bilir,
 • Bilgi gereksinimini fark eder,
 • bilgi gereksinimine dayalı sorular formüle eder,
 • olası bilgi kaynaklarını belirler,
 • Başarılı araştırma stratejileri geliştirir
 • Başarılı araştırma stratejileri geliştirir,
 • Bilgi kaynaklarına erişir,
 • Bilgiyi değerlendirir,
 • bilgiyi düzenler,
 • Yeni bilgiyi mevcut bilgisiyle bütünleştirir,

Bilgi okuryazarı bireyin özellikleri

 • bilgiyi problem çözmek amacıyla kullanır
 • ele ştirel düşünme becerisine sahiptir
 • bağımsız ve etkin bir bilgi tüketicisidir
 • bilginin nasıl düzenlendi ini bilir
 • bilgiyi nereden bulaca çını ve nasıl kullanacağını bilir.
 • bilgiyi nereden bulacağını ve nasıl kullanacağını bilir
 • bilgi üreticisidir
 • kendi kendine öğrenme becerisine sahiptir
 • kendini yönlendirme becerisine sahiptir
 • değişime kolay ayak uydurur

Değişimin yansımaları

 • Değişime ayak uydurmak zorunlu
 • Ayak uyduramayanlar rekabet güçlerini yitiriyor
 • Değişimden etkilenmeyen meslek ya da birey yok
 • Diplomaların ömrü kısaldı
 • Günümüz toplumları gereksinimlerini sorgulamaya başladı
 • Gereksinim duyulan iş gücü yeniden tanımlandı

Çağın bireylerinde bulunması gereken temel beceriler

 • İletişim kurma
 • Uyum sağlama
 • Doğru bilgiye ulaşma
 • Karar verme
 • Sorumluluk alma
 • Yaratıcılık gösterme
 • İşbirliği yapma
 • Sorun çözme
 • Karmaşık sistemleri algılama
 • Kendini geliştirme

bilgi okuryazarlığı

Öğrencilerde bulunması gereken temel beceriler

 • Bilgiye ulaşma
 • Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanma
 • Problem çözme
 • Teknolojiyi etkili olarak kullanma
 • İletişim kurma ve grup çalışması yapma

 

Yaşam boyu öğrenme

 • Bireylerin yaşam sürelerince içinde bulunacakları her türlü rol, ortam ve çevre için gereksinim duyacakları tüm bilgi, değer ve becerileri sağlamalarına olanak tanıyan süreçtir
 • Yaşam boyunca devam eden ve bir süreklilik gösteren, formel veya informal her türlü öğrenme eylemidir

bilgi okuryazarlığı-

Bilgi yorgunluğu sendromu Semptomları:

– analitik düşünme yetisinde kayıp

– artan düzeyde kaygı

– artan düzeyde stres

– uykusuzluk

– sürekli daha fazla bilgi arama eğilimi

– karar verememe (kararlarından şüphe duyma)

Nedenleri:

– doğru bilgiye ulaştığından şüphe duyma

– yeterli bilgiye ulaştığından şüphe duyma

 

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR

  Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


  0 YORUM